فصل دهم – تهیه مقدمات اجرای قانون
نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

فصل دهم – تهیه مقدمات اجرای قانون
     

ماده 47 : وزارت کشور مکلف است در مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آنرا از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید. دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تامین خواهد نمود .

آخرین بروز رسانی : 1389/05/20 11:59:18  تعداد مشاهده : 1474  نویسنده / ویرایشگر : مدیریت سایت